Beganegrond vloer baksteen betonsteen

cellenbeton

dakpannen

heiwerk fundering
kalkzandsteen kunststof plaatmateriaal
steenwol ribcassettevloer verdiepingsvloer, kanaalplaat breedplaat
verhuur bouwmaterieel verhuur van gereedschappen welfsels

 

Kalkzandsteen

 

Het productieproces

Het productieproces begint met de volautomatische dosering en menging van de

grondstoffen. Dit mengsel komt vervolgens in een reactor waar de kalk in enkele

uren tijd geheel blust. Daarna wordt de specie naar de pers getransporteerd

waar deze in de gewenste afmetingen wordt geperst. De zogenaamde

"groene producten" vinden vervolgens hun weg naar de autoclaaf.

Hier vindt de verharding plaats onder stoomdruk van ongeveer 15 bar (200 íC). 

De stoom verscheidene malen wordt hergebruikt. Kenmerkend voor dit

productieproces is dat de benodigde energie relatief gering is.

 

 

In het verleden produceerde men alleen stenen en metselblokken. Sinds de jaren tachtig worden ook lijm- en vellingblokken geproduceerd en is een elementensysteem op de markt gebracht. Met dit systeem kan een hogere productie aan vierkante meters op de bouwplaats worden gehaald. Het elementensysteem wordt als "bouwpakket" geleverd, precies op maat voor het betreffende bouwproject. Dat scheelt enerzijds veel handelingen op de bouwplaats en levert anderzijds veel minder bouwafval op.
Het plaatsen van de lijm-elementen gebeurt met mechanische hulpmiddelen. Het elementensysteem is daarmee een snelle en arbeidsvriendelijke bouwmethode, hetgeen belangrijke kostenbesparingen voor de afnemers oplevert.

 

Ademend vermogen
Met het ademend vermogen wordt een belangrijke materiaaleigenschap van kalkzandsteen beschreven: het waterdampregulerend vermogen. Kalkzandsteen neemt vocht op als de relatieve vochtigheid in de woning toeneemt en staat dit weer af als de relatieve vochtigheid lager wordt. De totale capaciteit van de kalkzandsteenwanden is voldoende om het vochtklimaat in een woning beheersbaar te houden.

Warmte-accumulatie
Tijdens het opwarmen van een ruimte door de centrale verwarming of door zoninstraling nemen de kalkzandsteenwanden een deel van de warmte op. Dit heet het warmte-accumulerend vermogen. Vermindert deze temperatuur dan wordt de warmte weer aan de omgeving afgegeven. Hierdoor ontstaat een warmtenivellerend effect met een positieve invloed op de behaaglijkheid. Tegelijkertijd blijven extreme temperatuurschommelingen

Wooncomfort
Ook u woont graag in een comfortabel huis. De producteigenschappen van kalkzandsteen hebben een positieve invloed op het woon- en leefklimaat.Een voorbeeld: kalkzandsteen is een relatief zwaar bouwmateriaal met veel 'massa'. Dat is niet alleen gunstig voor de geluidsisolatie, maar ook voor de warmteaccumulatie. Kalkzandsteen neemt warmte op als de zon schijnt of als de verwarming brandt. Als de zon weg is en de verwarming uitstaat, komt die warmte vrij. Een vorm van passieve energiebesparing die past in het streven naar milieubewust bouwen en wonen. Bovendien is kalkzandsteen bestand tegen vocht. Het materiaal 'ademt', wat condensvorming voorkomt bij een te hoge vochtigheid in huis. Daarnaast is het materiaal brandwerend en kunt u er makkelijk in spijkeren en boren. Kortom: kalkzandsteen is een uitstekend bouwmateriaal.

 

Geluidsisolatie
Recente onderzoeken hebben uitgewezen dat geluidshinder tussen woningen tot ernstige gezondheidsklachten kan leiden. Forse stereotorens, plavuizen en lamellen zijn vaak oorzaak van een hogere geluidsbelasting van de buren. Dat komt vooral doordat nog steeds een groot deel van de woningen wordt uitgevoerd met een massieve woningscheidende wand. Wilt u een optimale geluidsisolatie, dan moet de muur tussen de woningen als ankerloze spouwmuur worden uitgevoerd. Men bouwt dan twee volkomen los van elkaar staande muren met niet doorlopende vloeren en dakconstructies. Er ontstaan als het ware vrijstaande woningen in een rij, zodat u vrijwel geen geluidsoverlast van de buren hebt. Met kalkzandsteenelementen is dat met geringe kosten eenvoudig te realiseren. Ook binnen de woningen zijn geluidsproblemen te voorkomen door de naar verhouding zware kalkzandsteen voor scheidingswanden tussen de kamers te gebruiken.

 

Nieuw op het gebied van geluid: 

Door de massa van de kalkzandsteen te verhogen, heeft kalkzandsteen een nog betere geluidsisolatie.

  

Doordat bij hoogbouw de druksterkte vaak niet maatgevend is, maar het geluid, moet dus op het soortelijkgewicht van het element gelet worden.